as

as

as

Phẫu thuật thẩm mỹ
Phẫu thuật thẩm mỹ da
Phẫu thuật tái tạo
Chăm sóc da & thuốc tiêm

Patient Stories

Xem một số lời chứng thực từ các khách hàng của Tiến sĩ Colin Hồng hạnh phúc và nhận biết các bác sĩ phẫu thuật, những người sẽ giúp bạn đạt được cái nhìn mong muốn của bạn.


Gallery

Xem một số TRƯỚC và SAU hình ảnh và video của nhựa / thủ tục phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau được thực hiện bởi Tiến sĩ Colin Hồng.


Nuôi cấy tóc tại

Phòng khám cấy tóc của Tiến sĩ Colin Hồng ở Toronto cung cấp một số thủ tục cấy ghép tóc như FUE, FUT, ARTAS, và Neograft.


FAQsv

Chúng tôi biết bạn có một số câu hỏi và để ghé thăm trang của chúng tôi và cho chúng tôi một số rõ ràng về mối quan tâm của bạn. Chúng tôi cũng là một trong những điện thoại gọi đi.。